LITUANUS
LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
 
Volume 51, No.2 - Summer 2005
Editor of this issue: Violeta Kelertas
ISSN 0024-5089
Copyright © 2005 LITUANUS Foundation, Inc.
Lituanus

ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS

Alfonsas Nyka-Niliunas, Eilėraščiai, 1937-1996. (Vilnius: Baltos lankos, 1996)

 

DABAR IR VĖL ATĖJO NOW WINTER HAS COME AGAIN
Dabar ir vel atėjo Žiema. Pridenk
Pečius tamsiom gipiūrom. Tada aš Tau
Dainuosiu vėl, kaip tąsyk naktį
Pėdsakus mūsų užklojo sniegas,
Now winter has come again. Cover
Your shoulders with dark lace.
Then I will sing for you again, as I did that night
When the snow covered our footprints,
Kurių nedaug, kaip džiaugsmas, beliko mums,
Ir nyksta jie kaip raides senam laiške.
Veide išaugo piktas medis,
Šaknys išardė šventąją žemę.
Of which so few, like pleasures, are left for us,
And they fade like the words in an old letter.
A wicked tree grew on the face,
Its roots ruptured the sacred earth.
Dabar ir vėl atėjo žiema. Atskleisk
Pečius ir lūpas nakčiai ir vėl žiūrėk,
Kaip vakaras plaukais snieguotais
Tyliai išeina juodom alėjom.
Now winter has come again. Bare
Your shoulders and lips to the night and watch again,
As the evening with its snowy hair
Quietly departs through the dark lanes.
Ir vėl aš Tau rašysiu - taip, kaip kadais
Ant drėgno lango pirštais, ir sutema
Paslėps žymes takų ir žodžių,
Veidrodžiui glostant negyvus plaukus.
And again I will write for you - write, as I once did
With fingers on a damp window, and twilight
Will hide the traces of the paths and of the words,
While the mirror caresses lifeless hair.

Baltimore, 1953

 

DULKIŲ SLUOKSNIS ANT SLENKSČIO THE LAYER OF DUST ON THE THRESHOLD
Dulkių sluoksnis ant slenksčio
Auga kas metai. Stale
parėjęs radau kažkieno
Alkūnių žymes. Ašaros buvo išdžiūvę,
Rauda pasmaugta. Ant lempos
Suposi balta kartūno prijuoste,
Mane staiga atpažinus,
Pikta rugsėjo musė.
The layer of dust on the threshold
Grows each year. Returning,
On the desk I found the marks
Of someone's elbows. The tears were dried,
The cry strangled. On the lamp
Wrapped in a white chintz pinafore,
Suddenly recognizing who I am,
An angry September fly.

Baltimore, 1969

 

Translated by E. Novickas