LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES  
ISSN 0024-5089
Copyright © 2006 LITUANUS Foundation, Inc.


Volume 52, No 2 - Summer 2006
Editor of this issue: Zita Kelmickaitė

CD: Transformations in Lithuanian Song

Compiled by Zita Kelmickaitė

 

Contents by track:

l. Pucinėlia raudoniausias /The Red Snowball Tree/ 1:58
Family song, from Dzūkija, southern Lithuania.  Sung by renouned folk singer Veronika Povilionienė who is from the Lazdijai district. town of Kreivoniai.

2. Mana vainikas /My Wreath/ 0:35
Wedding "sutartinė", from Aukštaitija, northeastren Lithuania. "Sutartinė" ensemble  TRYS KETURIOSE. Director Daiva Vyčinienė.

3. Ažumine Jurgelis /A Riddle by Georgie/ 1:56
Wedding sutartinė, from Aukštaitija, northeastern Lithuania.  "Sutartinė" ensemble  TRYS KETURIOSE. Director Daiva Vyčinienė.

4. Vai tu aglala /Oh, Fir Tree/ 1:25 
Rye harvesting song, from Dzūkija, southern Lithuania. Recorded in 1965. By Petras Zalanskas (l900 -1980) Varėnai district, town of Mardasavas.

5. Šakinėja žvirblalis pa pievų /A Little Sparrow in the Meadow/ 1:48
Play "sutartinė", from Aukštaitija, northeastern Lithuania. Recorded 1936. Sung by Apolonija Usorienė age 55,Salemona Mikalauskienė age 70,Kastulė Ališauskienė age 70. Žemaitkiemis county, Ukmergė regio..

6. Oi rūta rūta /Oh rue, rue/ 2:28
Wedding song from Aukštaitija, northeastern Lithuania.  Folklore ensemble IEVUŽĖ from Videniškiai, Molėtai district. Director  Aldona Četkauskaitė. Recorded 1995.

7. Aisim broliai šieno pjauti /Brothers, Lets go Cut Hay/ 3:11
Haymaking song from Aukštaitija, northeastern Lithuania  Folklore ensemble ŠEDUVA from Radviliškis district. Director Emilija Brajinskienė. Recorded 1995.

8. Atein laivelis /The Boat Approaches/ 1:47
Youth and love song from Žemaitija, northwestern Lithuania. Folklore ensemble ŪLA directed by Janina Bukantaitė. Singers: Janina Bukantatitė, Virginija Savickienė, Sigita Jurkonienė.

9. M. K. Čiurlionis, Beauštanti aušrelė /The Dawn is Breaking/ 3:46
Vilnius Municipal Choir JAUNA MUZIKA. Director Vaclovas Augustinas.

10. K. V. Banaitis, Atsikėlus ankstųjį rytelį /When I Woke Up in the Morning/ 2,23
Toronto Lithuanian choir VOLUNGĖ. Director Dalia Viskontienė.

11. Norėčiau grįžti į Tėvynę /I Yearn to Return to My Homeland/ 2:43
Siberian deportee song. Political Prisoner and Deportee Choir WE HAVE NOT DIED. Director Paulina Grigaliūnienė.

12. Prapuoliau motula /Mother, I Am Lost/ 2:40
Wedding song popular in
Dzūkija and Suvalkija. Sung by renouned tenor Kipras Petrauskas with Lithuanian zither accompanyment, P.Daunys and J.Pratkevičius. Recorded at the Kaunas Jewish Hospital hall in 1931.

13. Vai gieda gieda /Yea, They Are Singing/ 1:56
Dowry conveying song from Suvalkija, southwestern Lithuania  Sung by Adelė Kazlauskienė, age 81, from town of Gustaičiai, Skriaudžiai area, Prienai district. Recorded 1983.

14. Strazde strazdeli /Little Thrush/  4:23
Family song from Lithuania Minor. Folklore ensemble VISI. Director Evaldas Vyčinas.

15. Du jaunu broleliu /Two Young Brothers/ 1:29
S
outhwestern Lithuania. Sung by Evaldas Vyčinas, accompanied by nine string zither.

16. Vaclovas Augustinas (b.1959), Treputė martela  /Roundelay Bride Sowing Flax(1986) 4:44
Vilnius Municipal Choir JAUNA MUZIKA. Ddirector Vaclovas Augustinas, conductor Gintautas Venislovas.

17. Jonas Tamulionis (b.1949), Šarkela varnela  / The Magpie and the Crow/   (1984)  1:29
Lithuanian Academy Music Chamber Choir. Director Tadas Šumskas. Recorded at the International Choir Contest, Garicija Italy, 1988. Winner of the Grand Prix prize.

18. Anatolijus Lapinskas (b.1946), Dabilutėli, dabile /“Little Clover, Clover”/  (1990) 2:29
Male octet DAINAVA in Chicago, IL. Director Darius Polikaitis.


19. Buvo mūsų lelimoj /It Was Ours, Lelimoj/ 1:32
Advent-Christmas song from Dzūkija, southern Lithuania. The Melbourne folklore group KAIMAS SING

20. Oi strazdeli, strazdeli /Oh, Little Thrush/ 2:01
Nature song from Žemaitija, western Lithuania.  Loreta Mukaitė-Sungailienė professional ethnomuzikologis, born in Skuodas.

21. Stoviu aš parimus /I Stand Waiting/ 5:36
Lyrics by Vanda Panavaitė Sung during world work II by Lithuanian partisans  Veronika Povilionienė, SUTARAS, Jaroslavas Cechanovičius, Genadijus Savkovas.

22. Atvažiuoja Kalėdos do Kalėdzienės /Here Comes Christmas/ 2:37
Advent-Christmas song from Dzūkija, southern Lithuania. Folklore ensamble SEDULA. Director Daiva Steponavičienė.

23. Oi tu varna /Oh, You Crow/ 2:35
Historical ballad from Dzūkija, southern Lithuania. DONIS, Klaipėda EKC folklore group KURŠIŲ AINIAI. Leaders Jolita Vozgirdienė and Deividas Krutkevičius

24. Dvarai / The Manors/  2,56
Advent-Christmas song from Dzūkija, southern Lithuania. Folkrock group ATALYJA

25. Aš kanapį sėjau /I Planted Hemp/ 2:43
Work song from Dzūkija, southern Lithuania.  Metalrock group ŽALVARINIS

26. Pjovė lankoj šieną /Cutting Hay in the Meadow/ 3:47
Haymaking song from Žemaitija, northwestern Lithuania. Folklore ensemble VIRVYTĖ. Director Loreta Sungailienė. Modernized Samogitian Folklore Project.

27-28 .Feliksas Bajoras (b.1934), Kalendorinės dainos /From ”Calendars Songs”/ (1981).
Part I .Sėdzi vyrai
/ Men Around the Table/ 1:36.
Part II .Sodzino brolis
/ Brother Planted an Apple Tree/ 1:17
Five folk songs for soprano, flute, oboe, cello, piano-harpsichord Giedrė Kaukaitė (soprano) and ensemble MUSICA HUMANA: Algirdas Vizgirda (flute), Eugenijus Piličiauskas (oboe), Jurgis Banevičius (cello), Gediminas Kviklys (piano-harpsichord).


29. Algirdas Martinaitis (b.1950), Cantus ad Futurum  Cantata - Concerto for Two Sopranos and Chamber Ensemble, Text by the Composer. Part II Paukščių takas /The Milky Way/ (1982) 6:35
Regina Maciūtė and Sigutė Stonytė (soprano), Algirdas Vizgirda (flute), Romualdas Staškus (oboe), Raimundas Jasiukaitis (cello), Eleonora Karcub (harpsichord), Gediminas Kviklys (organ).