Agnus Elegrus - Christmas
Watercolor, 99 x 75
Vytautas Pečiukonis

Search Articles: LITUANUS Cumulative Index - 1954-2004

Contents:

Note: Errata in published index indicated by deletions and insertions.

Editors:

Name Issues edited
Kęstutis Čerkeliūnas 1
Birutė Ciplijauskaitė 2
Antanas Dundzila 13
Kęstutis Girnius 2
Stasys Goštautas 1
Violeta Kelertas 33
Antanas Klimas 54
Dalia Kučėnas 2
Saulius Kuprys 1
Adomas Mickevičius 7
Jonas Račkauskas 6
Thomas Remeikis 29
Leonas Sabaliūnas 4
Ignas Skrupskelis 5
Alina Staknienė 5
Saulius Sužiedėlis 2
V. Stanley Vardys 2
Bronius Vaškelis 5
Robert Vitas 8
Vytautas Vygantas 13
Jonas Zdanys 7

Art and Artists

Augusts, Gvido. 46:3 (2000) 20.
Daukšaitė-Katinienė, Irena. 26:4 (1980) 47.
Eidrigevičius, Stasys 26:4 (1980) 48.
Indrašius, Algirdas. 44:1 (1998) 44.
Ivanauskaitė, Jurga. 48:4 (2002) 39.
Jucys, Valerijonas. 26:4 (1980) 44; 44:1 (1998) 42.
Kalinauskas, Vytautas. 26:4 (1980) 48.
Kasparavičius, Tomas. 44:1 (1998) 45.
Kisarauskas, Vincas. 48:4 (2002) 76.
Kriaučiūnaitė-Gylienė, Elvyra. 26:4 (1980) 47.
Kurauskas, Algirdas. 26:4 (1980) 45.
Matuliauskas, Adomas. 44:1 (1998) 43.
Mikšys, Žibuntas. 26:4 (1980) 48.
Novak, Jindrich. 44:1 (1998) 43.
Pranckevičiūtė, Bronislava. 44:1 (1998) 44.
Repšys, Petras. 48:1 (2002) 80.
Šaliamoras, Romanas. 44:2 (1998) 22.
Ševcenkaitė, Inga. 44:1 (1998) 45.
Šiaučiūnas, Povilas. 44:1 (1998) 42.
Tarabilda, Arūnas. 47:3 (2001) 10; 48:3 (2002) 51.
Tarabilda, Rimtas. 26:4 (1980) 46.
Stasiulis, Edmundas. 26:4 (1980) 46. 
Vepštas, Henrietta. 26:4 (1980) 49; 47:4 (2001) 45; 50:2 (2004) 80.
Virkau, Vytautas O. 23:4 (1977) 6, 10; 26:4 (1980) 45; 45:1 (1999) 9, 24, 65; 45:2 (1999) 37, 53, 73; 46:2 (2000) 62, 76; 46:3 (2000) 43, 73, 92; 47:1 (2001) 37, 80; 48:1 (2002) 26, 32, 67; 48:2 (2002) 28, 49; 48:4 (2002) 14, 71; 49:1 (2003) 47, 63, 80; 50:1 (2004) 63.

Back to top

Bibliographies

Back to top

Economics

Back to top

Education

Back to top

History

Back to top

Linguistics

Back to top

Literature - Criticism

Back to top

Literature - Drama

Back to top

Literature - Poetry

Back to top

Literature - Prose

Back to top

Miscellaneous

Back to top

Music

Back to top

Philosophy

Back to top

Political Science

Back to top

Sociology

Back to top

Reviews - Books

Back to top

Reviews - Encyclopedias

Back to top